Veterinární klinika s pohotovostí


POHOTOVOST NON-STOP:
+420 530 340 824
+420 603 103 377

Veterinární klinika s pohotovostí:

Gellnerova 8 (mapa)
637 00 Brno

Ordinační hodiny:
po – pá: 8 - 10, 14 – 18 h,


+420 530 340 824
+420 603 103 377
hosek.vet@volny.cz

Veterinární ordinace:

Leitnerova 14 (mapa)
602 00 Brno

Ordinační hodiny:
po – pá: 8 - 11, 15 – 18 h,


+420 515 548 224
+420 774 419 454
hosek.vet@yahoo.com

MVDr. et Mgr. Zdenka Mašková

abs. Univerzitu veterinárného lekárstva v Košiciach,
v r. 2005 stáž v Tierarztpraxis Dr.med.vet.Holan,
od r. 2005 práce ve veterinárních ordinacích v Brně a v Bavorsku,
v r. 2014 rozšíření vzdělání na UP v Olomouci v oblasti managementu,
od r. 2015 spolupráce s Veterinární klinikou MVDr. Hoška kde zabezpečuje oblast interní medicíny.

Absolvované odborné semináře

 • Aktuálně k problematice dopingu: Farmakokinetické studie a doporučení karenční doby
 • Klinické repetitorium malých zvířat
 • RTG diagnostika dutiny břišní
 • Sonografický workshop
 • Péče o geriatrického pacienta
 • Rentgenologická diagnostika vrozených vývojových vad u psů
 • Aktuální gynekologické problémy u malých zvířat
 • Problematika exotických ptáků a plazů v prvoliniové ordinaci
 • Neurologie a syndrom vyhoření
více

MVDr. Andrea Nečasová

abs. VFU Brno v r.2014,
od roku 2014 do současnosti studentka postgraduálního studia na VFU se zaměřením na biochemii,
od roku 2016 zabezpečuje oblast interní medicíny na naší klinice.

MVDr. Lubomír Hošek

abs. VFU Brno v r. 1984, do r. 1992 odborný asistent na porodnické klinice VFU ( dříve VŠV),
v r. 1992 měsíční stáž na Tierklinik Hollabrunn, od té doby pravidelná konzultační spolupráce,
od 24.6.2002 odborný veterinární lékař pro malá zvířata,
od 9.9.1996 provozovatel a vedoucí lékař Veterinární kliniky s pohotovostí na Veletržní ulici v Brně,
přestěhované 1.2.2009 na ulici Gellnerova v Brně Jundrově, zajišťuje především oblast porodnictví
a gynekologie, chirurgie a všeobecnou ambulanci.

Profesní životopis

 • Absolutorium VŠV 4/1984
 • 1984 -1985 – studijní pobyt VŠV (později VFU)
 • 1985-1987 – vědecký pracovník Katedry morfologie VŠZ Brno
 • 1987-1992 –odborný asistent na Klinice reprodukce hospodářských zvířat VŠV (VFU)
 • Leden 1992 – 1 měsíční stáž na Veterinární klinice v Hollabrunu
 • Červenec 1992 – stáž na veterinární klinice v Dánsku
 • Od r. 1992 soukromá praxe
 • Od r. 1996 do r. 2009 provozovatel a vedoucí lékař Veterinární kliniky na Veletržní
  ulici v Brně, klinika se přestěhovala od 1.2.2009 na Gellnerovu ulici do Brna – Jundrova
 • Od r. 2002 Odborný veterinární lékař pro malá zvířata
 • Od r. 2005 pověřený veterinární lékař pro výuku praxe studentů veterinárních fakult
 • Člen KVL ČR, ČAVLMZ, FECAVA, WSAVA
 • Od r. 1998 člen představenstva KVL ČR
 • Od r. 2001 předseda vzdělávací komise KVL ČR
 • Od r. 2006 hlavní organizátor komorových vzdělávacích seminářů
 • Pravidelný účastník vzdělávacích akcí ČAVLMZ, účastní Světového kongresu veterinárních
  lékařů malých zvířat v r. 1996 v Berlíně, 2001 ve Vancouveru, 2006 v Praze.
 • Přednášející na vzdělávacích akcích pro veterinární lékaře a chovatele
  (především oblast porodnictví a gynekologie psů a koček).
více

MVDr. Zlata Hošková, Ph.D.

abs. VFU v roce 2009, do roku 2011 postgraduální studium na VFU, v oblasti dermatologie.
V průběhu studia se zúčastnila projektu Mt. Kulal rabies control na podporu očkování psů proti vzteklině v severní Keni.
V roce 2012 stáž na referenční klinice Dick White Refferals v jižním Kentu, UK.
Od roku 2012 zabezpečuje oblast dermatologie a všeobecnou ambulanci.
V roce 2015 obhájila svojí dizertační práci řešící téma diagnostiky atopické dermatitidy psů.
Pravidelně publikuje v časopise Veterinářství a odborných časopisech.

Odborné publikace

 • Kutánní lupus erythematosus – kazuistika
 • Plazmocelulární pododermatitida koček – přehled současných poznatků
 • Primární hypotyreóza dospělých psů – prezentace klinických případů
 • Postvakcinační reakce a imunitně zprostředkovaná onemocnění vyvolaná vakcinací.
  Nové trendy v imunoprofylaxi psů a koček, odborný seminář
 • Hypotyreóza dospělých psů. Multimediální databáze případových studií a jejich prezentace ve výuce veterinárního lékařství
 • Imunitně zprostředkované onemocnění kůže psů. Multimediální databáze případových studií a jejich prezentace ve výuce veterinárního lékařství
 • Diagnostika, terapie a management atopické dermatitidy u psa. Multimediální databáze případových studií a jejich prezentace ve výuce veterinárního lékařství
 • Otitis externa et media. Multimediální databáze případových studií a jejich prezentace ve výuce veterinárního lékařství
 • Stanovení regulačních cytokinů a subpopulací lymfocytů u psů s atopickou dermatitidou
 • Atopická dermatitida psů. Část 1. – Etiologie a patogeneze
 • Atopická dermatitida psů. Část 2. – Klinické příznaky a diagnostika
 • Atopická dermatitida psů. Část 3. – Terapie a management
 • Diagnostika, terapie a management atopické dermatitidy psů (CAD). Odborný webinář pro KVL, ČR
 • Changes in leukocyte counts, lymphocyte subpopulations and selected cytokine mRNA expression in the peripheral blood of dogs with atopic dermatitis
více