Veterinární klinika s pohotovostí


POHOTOVOST NON-STOP:
+420 530 340 824
+420 603 103 377

Veterinární klinika s pohotovostí:

Gellnerova 8 (mapa)
637 00 Brno

Ordinační hodiny:
po – pá: 8 - 10, 14 – 18 h,


+420 530 340 824
+420 603 103 377
hosek.vet@volny.cz

Veterinární ordinace:

Leitnerova 14 (mapa)
602 00 Brno

Ordinační hodiny:
po – pá: 8 - 11, 15 – 18 h,


+420 515 548 224
+420 774 419 454
hosek.vet@yahoo.com

Kočka Sfinx

Pravidelná a preventivní péče

  vakcinace
 • Psi
  • » Základní : základní : psinka, infekční hepatitida, infekční laryngotracheitida, parvoviróza, parainfluenza, leptospiróza a vzteklina
  • » Doplňkové: borelióza, tetanus, coronaviróza, psincový kašel
 • Kočky
  • » Základní: panleukopenie, calicivirová a herpesvirová infekce a vzteklina
  • » Doplňkové : chlamydióza, dermatofytóza, felinní leukemie
 • Fretky
  • » Psinka a vzteklina
 • Králíci
  • » Mor králiků a myxomatóza
  vyšetření
   Antiparazitární program
 • Vnitřní parazité
  • » Preventivní a terapeutické odčervení
 • Blechy, klíšťata, svrab a jiní parazité
  • » Ve formě tablet, postřiků, spot-on, obojků a subkutánních injekcí
   Preventivní vyšetření a programy
 • Seniorské programy
  • » Klinické vyšetření, vyšetření krve a moči, popř. RTG neb USG vyšetření, příp. návrh terapie
 • Testy na felinní leukémi (FeLV) a virovou imunodeficienci koček (FIV)
 • Zhotovení RTG-snímků na vyšetření dysplazie kyčelního kloubu
 • Vystavování zdravotních potvrzení, europasů a čipování
 • Poradenská činnost (správná péče o chrup, krmivo, diety, vitamínové a jiné doplňkové preparáty)
 • Čištění uší, stříhání drápků, vymačkávání análních váčků
 • ultrazvuk

  Možnosti diagnostiky


 • Klinické vyšetření
 • Laboratorní diagnostika
 • Vyšetření krve
  • » Hematologie, biochemie, hormonální vyšetření, imunologické vyšetření, genetické testy
 • Histologické vyšetření
 • Mikrobiologická kultivace včetně stanovení citlivosti na antibiotika
 • Sonografické a RTG vyšetření
 • EKG
 • Vyšetření moči
  • » Základní parametry, specifická hmotnost, sedimet
 • Parazitologické vyšetření trusu
  • » Vyšetření směsného vzorku trusu (1., 3. a 5. den odebrat vzorek trusu a donést na vyšetření)
 • Mikroskopické vyšetření
  • » Cytologie, parazitologie, trichoskopie
 • Ve specifických případech konzultujeme s kolegy s příslušnou specializací!
 • odběr vzorků

  Nadstandardní terapie a péče

 • Intenzivní 24-hodinová hospitalizační péče
 • Kyslíkový box
 • Možnost návštěvy u pacienta
  • » Ve výjimečných případech po dohodě se službu konajícím lékařem

  Endoskopie

 • Endoskopické vyšetření jícnu a žaludku
 • Bronchoskopické vyšetření
 • Kolonoskopie
 • Neinvazivní odstranění cizích těles ze žaludku, jícnu a dýchacích cest
 • Kompletní rhinoskopické vyšetření
 • Kompletní otoskopické vyšetření a hluboké výplachy uší
 • chirurg

  Chirurgie a ortopedie

 • Předoperační vyšetření funkcí životně důležitých orgánů
 • Anestezie přizpůsobená stáří a zdravotnímu stavu pacienta k minimalizaci rizik zákroků
 • Operativní úkony s využitím umělé plicní ventilace u velmi problematických pacientů (ASA IV)
 • V indikovaných případech hospitalizace včetně pooperační intenzivní péče
 • Chirurgie měkkých tkání
 • Rekonstrukční a poúrazová chirurgie
 • Vybrané ortopedické operace
  • » LCC, fraktury – dráty, ploténky, luxace pately a další)
  dermoid

  Oftalmologie

 • Měření aktuální slzné produkce
 • Diagnostika glaukomu
  • » Měření nitroočního tlaku
 • Chirurgické korekce postavení víček
  • » Ektropia, entropia včetně kombinovaných vad postavení víčkového okraje
 • Poruchy postavení řasnatého okraje víčka
  • » Trichiasis, distichiasis, ektopické cilie
 • Získaná onemocnění víček
  • » Novotvary, poranění, ošetření ječného zrna
 • Třetí víčko
  • » Deformity chrupavky, prolaps slzné žlázy III.víčka, traumata, zkracující a korektivní procedury
 • Rohovka
  • » Rohovkové vředy, perforace, ošetření poraněné rohovky, cizí tělesa v rohovce
 • Enukleace, eviscerace
 • rovná

  Stomatologie

 • Vyšetření dutiny ústní, posouzení kvality zubů a dásní
 • RTG dg. založení chybějících zubů
 • Odstranění zubního kamene ultrazvukem
 • Povrchové ošetření zubů proti tvorbě zubního kamene
 • Extrakce mléčných i trvalých zubů
 • Chirurgické ošetření novotvarů
 • Chirurgické řešení fraktur čelistí a zubů
 • Oprava zubních kazů
 • Korekce zubů u malých hlodavců v inhalační anestezii
 • kardio

  Kardiologie

 • RTG vyšetření hrudníku
 • EKG
 • Ultrazvukové vyšetření srdce
 • Odběr a vyšetření vzorků z hrudního prostoru a dýchacích cest
  • » Cytologie, bakteriologická a mykologická kultivace
 • Řešení akutních stavů
  • » Hemoperikard, srdeční selhání, edém plic a jiné
  císařský řez

  Medicína drobných savců

 • Odběr krve
 • USG, RTG
 • Dermatologie
 • Kastrace samců i samic
 • Stomatologie