Veterinární klinika s pohotovostí


POHOTOVOST NON-STOP:

+420 603 103 377

Veterinární klinika s pohotovostí:

Gellnerova 8 (mapa)
637 00 Brno

Ordinační hodiny:
po – pá: 8 - 10, 14 – 18 h,+420 603 103 377
hosek.vet@volny.cz


Miniinvazivní kastrace fen

Pokud je fena zdravá, nemá gynekologickou diagnózu, není v rizikové skupině se sklony k inkontinenci (boxer, staford ), pak je podle současných poznatků bezpečnou a dostačující metodou kastrace pouze ovariectomie (odstranění vaječníků). Díky tomuto poznatku lze výrazně zmenšit operační ránu, zkrátit manipulaci v dutině břišní a celkově tak snížit zátěž pacienta jak v době operace, tak období zotavování. Navíc jsme přidali do naší výbavy harmonický kauter od firmy Braun – Caiman, díky němuž se ještě více zkrátila doba operace. Díky kombinaci nejnovějších poznatků a použití harmonického kauteru je tento typ kastrace plně srovnatelný s laparoskopickou technikou ( 1 rána 3 cm vs. 3 rány po 1 cm), nezatěžuje psa nafukováním kysličníkem uhličitým a v neposlední řadě nezvyšuje finanční náročnost operace. Samozřejmostí je u rizikových pacientů inhalační narkóza a pečlivé předoperační vyšetření. Stejnou metodou samozřejmě již roky operujeme kočky, kde operační rána není větší než 1 cm, pouze jsme přidali nově odstranění ovarií pomocí harmonického kauteru.


MVDr. Lubomír Hošek